Studie

  • Er is kans tot studie vanaf het 3de leerjaar. 
  • Studie gaat door op maandag, dinsdag en donderdag van 15:45 tot 16:30. De studie is niet verplicht.
  •  Wie in de studie afwezig zal zijn, brengt vooraf een getekend briefje mee van thuis om die afwezigheid te wettigen. Leerlingen die vlak voor de studie zeggen dat ze naar huis moeten, zullen geen toelating krijgen om naar huis te gaan, indien ze geen briefje kunnen voorleggen. 
  • In de studie blijven is een ernstige zaak. Ook daar maken we afspraken die door elk kind dat in de studie blijft, nageleefd worden.
  • De prijs bedraagt €2:25 per beurt